Blue Window Dwejra, Malta

The famous blue window Dwejra on the island of Gozo, Malta.